Υποβολή Παραπόνων

Μαθαίνουμε από εσάς με στόχο να σας προσφέρουμε γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο.

Σε περίπτωση λάθους ή αδυναμίας μας, σας προτρέπουμε να καταγράψετε το παράπονό σας ή το αρνητικό σας σχόλιο, το οποίο θα μας βοηθήσει να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες.

Η Accredited Insurance διαθέτει σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων, προκειμένου να εξετάζονται τα παράπονά σας με δίκαιο και διαφανή τρόπο.
Το ζήτημά σας θα εξεταστεί προσεκτικά από την Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική ανεξαρτησία και λειτουργεί με γνώμονα την καλή πίστη και τη δίκαιη αντιμετώπιση των πελατών μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε το παράπονό σας – συμπληρώνοντας εφόσον επιθυμείτε το έντυπο παραπόνων – υπόψιν:

Υπηρεσίας Διαχείρισης Παραπόνων
Πίνδου 56-58, Αθήνα 152 33
Τ: 216 4004 127
F: 216 4004 199
e-mail: compliance@aegeaninsurance.gr

Μετά την εξέταση του ζητήματός σας, θα σας απαντήσουμε εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου.

Διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ η υποβολή του παραπόνου σας δε διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας.

Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την τελική απάντησή μας, μπορείτε να επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας με την εταιρεία μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις τυχόν νόμιμες προθεσμίες, απευθυνόμενοι στις ακόλουθες Αρχές ενδεικτικά:

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα
Τ: 1520
F: 210 3843 549

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα
Τ: 210 6460 862, 210 6460 814, 210 6460 612
F: 210 6460 414

Τράπεζα της Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Τ: 210 3205 222
F: 210 3205 437

Officer of the Arbiter for Financial Services
1st Floor
St. Calcedonius Square
Floriana FRN 1530
Malta

T: (+356) 21249245
e-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt
website: www.financialarbiter.org.mt

Υποβολή (Έντυπο Παραπόνων/Αιτίασης)

    Αποστολή Μηνύματος

    * Απαραίτητα πεδία