Η AEGEAN AΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.

Η AEGEAN AΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε. είναι μια εταιρεία με πλήρη οργανωτική δομή, άρτια μηχανοργάνωση και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με σκοπό να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και άριστη εξυπηρέτηση.

Η AEGEAN AΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε. εκπροσωπεί για την Ελληνική Επικράτεια την Accredited Insurance (Europe) Limited (AIEL), της οποίας αποτελεί τον φορολογικό και ειδικό αντιπρόσωπο ζημιών.

Η ACCREDITED INSURANCE

Η Accredited Surety & Casualty Insurance Company Inc (ASC), ιδρύθηκε στη  Florida το 1971, δραστηριοποιείται σε όλες τις πολιτείες των Η.Π.Α. και από το  2013 αποτελεί θυγατρική του Αμερικάνικου Ομίλου Επενδύσεων στον ασφαλιστικό χώρο Randall & Quilter Investment Holdings Ltd. (R&Q).

Ο Όμιλος, (με 74 θυγατρικές εταιρίες και 23 περιφερειακά γραφεία), είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (Alternative Investment Market (AIM) 100).

Στην Ευρώπη, η Accredited Insurance (Europe) Limited (AIEL) με έδρα τη Μάλτα αναπτύσσεται δυναμικά από το 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία (με  υποκαταστήματα), Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Δανία, Ελλάδα με άδεια άσκησης ασφαλιστικών υπηρεσιών και τις 27 χώρες της ΕΕ, για όλους τους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων (1-18).

Διαθέτει ισχυρή Πιστοληπτική Ικανότητα αξιολογημένη επί 36 συνεχόμενα έτη με  βαθμολογία A- (Excellent) από τον διεθνή Οίκο Αξιολόγησης ΑΜ Best (έναν από τους 4 μεγαλύτερους Οίκους Αξιολογήσεων παγκοσμίως).

Με υψηλή κερδοφορία, δημοσιευμένους ανοδικούς δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας βάσει των απαιτήσεων Solvency II και πλήρη αντασφάλιση από τον κορυφαίο παγκοσμίως αντασφαλιστή Munich Re, έχει δημιουργήσει τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη πορεία εκτός από τον Αμερικάνικο και στον Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό χώρο.