Οδική Βοήθεια

Άμεση βοήθεια όλο το 24ωρο/ 7 ημέρες την εβδομάδα/ 365 ημέρες το χρόνο.
Η υπηρεσία Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας προσφέρεται σε συνεργασία με την Extra Assistance

215 5454 115

Πρόγραμμα Ασφάλισης για τις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων:

• Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)

• Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) έως 3,5 τόνους*
* συνολικό μήκος μέχρι πέντε (5) μέτρα (μεταξόνιο μέχρι 3,50 μέτρα) και να μην φέρουν πίσω διπλούς τροχούς

• Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ)
• Μοτοσικλέτες Ιδιωτικής Χρήσης

Καλύψεις:

• Επιτόπια αποκατάσταση βλάβης, εφόσον είναι δυνατή
• Μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο
• Εσωτερικός επαναπατρισμός του οχήματος
• Κάλυψη εξόδων παραμονής μας και των συνεπιβαινόντων σε ξενοδοχείο
• Κάλυψη εξόδων της επιστροφής σας και των συνεπιβαινόντων στον τόπο της μόνιμης διαμονής
• Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο της προτίμησής σας, κοντά στον τόπο μόνιμης διαμονής σας
• Εξυπηρέτηση σε έλλειψη καυσίμων
• Μεταφορά στο κοντινότερο ανοιχτό πρατήριο καυσίμων
• Αντικατάσταση τροχού/ελαστικού

Όροι Ασφαλιστικής Κάλυψης