Συχνές Ερωτήσεις

Απαντούμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.
Εάν δε βρείτε απάντηση στην ερώτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 216 4004 140,
Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00, και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Η ασφάλιση αρχίζει μόνο μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης.

Δηλαδή, η πληρωμή θα πρέπει πάντοτε να γίνεται πριν την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης την οποία αιτείστε.

 

Η ασφάλισή σας έχει ορισμένη διάρκεια, που επιλέξατε κατά την ασφάλισή σας και ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται με ακρίβεια στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας.
Πιο συγκεκριμένα, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα βρείτε την ημερομηνία και ώρα έναρξης και την ημερομηνία και ώρα λήξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της ασφάλισής σας είναι να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τον ασφαλιστικό μας διαμεσολαβητή, ο οποίος θα σας ενημερώσει για τα ασφάλιστρα ανανέωσης, η πληρωμή των οποίων πρέπει να πραγματοποιηθεί απαραίτητα πριν την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.
Η αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης που ίσχυε κατά το παρελθόν, έχει πάψει να ισχύει από το Μάϊο του 2014.

 

Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος μαζί με τις πληροφορίες για τα ασφάλιστρα ανανέωσης σας, θα σας ενημερώσει για όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής των ασφαλίστρων, από τους οποίους πρέπει να επιλέξετε εκείνον που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Η εταιρεία υποστηρίζει όλους τους τρόπους πληρωμής των ασφαλίστρων (πληρωμή απευθείας στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, μέσω e-banking, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω πιστωτικής κάρτας).

Σε περίπτωση ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλεται στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Σε περίπτωση ελέγχου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος.

O λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγείλουν την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται στην έδρα της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Πίνδου, αριθμός 56-58 είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό 216-4004198 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση contact@aegeaninsurance.gr .

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική εταιρεία. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή για να σας προμηθεύσει την Επιστολή Καταγγελίας είτε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας με τα χρήσιμα έντυπα.

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημίες) έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική και στο εξωτερικό.
Για να μπορέσετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, χρειάζεται να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην
Accredited Insurance (Europe) και να ενημερωθεί η Accredited Insurance (Europe) ή ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος, λίγες μέρες πριν, για τον προορισμό σας και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στη συνέχεια, θα σας δοθεί η απαραίτητη Πράσινη Κάρτα (ή αλλιώς το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης), έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σας κάλυψη στο εξωτερικό.
Με την λήψη της Πράσινη Κάρτας ελέγξτε την ορθότητα όλων των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτή, ότι υπάρχει το αναγνωριστικό GR, το όνομα της ασφαλιστικής σας εταιρείας και η υπογραφή της.
Η χώρα που έχετε σκοπό να επισκεφτείτε δεν πρέπει να έχει διαγραφεί με Χ και πρέπει να ανήκει στις χώρες του συστήματος Πράσινων Καρτών.

Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε σε χώρα η οποία δεν ανήκει στο Σύστημα Πράσινων Κάρτων, κατά την είσοδο σας στη χώρα αυτή θα πρέπει να συνάψετε τοπική ασφάλιση που θα σας καλύπτει για όσο διάστημα θα παραμείνετε εκεί. Καλό θα ήταν να απευθυνθείτε για περαιτέρω πληροφορίες στην πρεσβεία της χώρας αυτής προτού ξεκινήσετε το ταξίδι σας.

 

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Οχημάτων) για τον στόλο των οχημάτων που έχουν ασφαλισμένα.
Το δε Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, έχει θέσει από την 1 Μαΐου 2015 σε λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας ο κάτοχος κάθε οχήματος μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο την ασφαλιστική εταιρεία που έχει ασφαλίσει το όχημά του και την διάρκεια ασφάλισής.

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται άμεσα μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Πληροφοριών www.hic.gr,
στην επιλογή «Είναι ασφαλισμένο το όχημά σας; Ελέγξτε το τώρα!».
Πληκτρολογώντας απλά τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σας και τον Α.Φ.Μ., σας εμφανίζεται η διάρκεια του συμβολαίου και η ασφαλιστική εταιρεία που είστε ασφαλισμένος.

Σε περίπτωση που έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ και δε βρήκατε το όχημά σας ασφαλισμένο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, καθώς η βάση δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές για τον ηλεκτρονικό έλεγχο και εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.

 

Από τον Απρίλιο του 2013 έχει θεσπιστεί στη χώρα μας νομοθεσία, κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών κρατών, η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων. Ο εν λόγω έλεγχος μπορεί να λάβει χώρα με επιτόπιους αστυνομικούς ελέγχους.

Η νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων από την Πολιτεία μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης μηχανογραφικών αρχείων των κυκλοφορούντων και των ασφαλισμένων οχημάτων.
Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με πρωτοβουλία του Κράτους οποιαδήποτε χρονική στιγμή, άμεσα και ηλεκτρονικά, στο σύνολο των εκάστοτε κυκλοφορούντων οχημάτων και σε περίπτωση εντοπισμού ανασφάλιστου οχήματος, πιστοποιούνται πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων μέσω της εφορίας.

 

Από τον Απρίλιο του 2013 έχει θεσπιστεί στη χώρα μας νομοθεσία, κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών κρατών, η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων. Ο εν λόγω έλεγχος μπορεί να λάβει χώρα με επιτόπιους αστυνομικούς ελέγχους.

Η νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων από την Πολιτεία μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης μηχανογραφικών αρχείων των κυκλοφορούντων και των ασφαλισμένων οχημάτων.
Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με πρωτοβουλία του Κράτους οποιαδήποτε χρονική στιγμή, άμεσα και ηλεκτρονικά, στο σύνολο των εκάστοτε κυκλοφορούντων οχημάτων και σε περίπτωση εντοπισμού ανασφάλιστου οχήματος, πιστοποιούνται πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων μέσω της εφορίας.

Σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας οχήματος (δηλαδή να έχει εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με αλλαγή επωνυμίας), η ασφαλιστική σύμβαση (το ασφαλιστήριο συμβόλαιο) λύεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της εταιρείας οποιαδήποτε ενέργεια.

Εάν μετά τη μεταβίβαση του οχήματος, συναφθεί νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το μεταβιβασμένο όχημα, η ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει.

  • Καλείτε την υπηρεσία Φροντίδα Ατυχήματος στο 216 4004 180 (24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο).
  • Ειδοποιείτε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
  • Σε περίπτωση που δε δύναται η ανωτέρω επικοινωνία, επικοινωνήσετε άμεσα με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος, εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αποζημιώσεως.
  • Ειδοποιείτε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
  • Ειδοποιείτε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την πυρκαγιά.
  • Σε περίπτωση που δε δύναται η ανωτέρω επικοινωνία, επικοινωνήσετε άμεσα με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος, εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αποζημιώσεως.

Εάν η συγκεκριμένη κάλυψη συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, η Accredited Insurance Ltd αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση των κρυστάλλων σε περίπτωση θραύσης, άμεσα και χωρίς κόστος, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας σε συνεργασία με τα παρακάτω συνεργεία:

• Carglass Τ: 211 1208 102
• GlassFit Τ: 800 1180 020
• ΦΙΛΗΣGlass Τ: 213 3333 213

αλλά και σε οποιδήποτε συνεργείο της επιλογής σας, καταβάλλοντας το τυχόν ποσό απαλλαγής που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.