Αντικατάσταση Οχήματος

Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση..

214 4001 012

Παρέχεται:

  • Σε όλα τα Ε.Ι.Χ. Οχήματα με Εξάμηνο & Ετήσιο Τρόπο Πληρωμής.
  • Σε Τροχαίο Ατύχημα ασχέτως υπαιτιότητας του ασφαλισμένου, έως 15 ημέρες για Επισκευή σε Συνεργείο.
  • Σε Πυρκαγιά ή Κλοπή, έως 30 ημέρες.
  • Ισχύει Χωρίς Χρήση Πιστωτικής Κάρτας.