Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Προγράμματα Ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα

  • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
  • Αστική Ευθύνη Κλέπτου
  • Φροντίδα Ατυχήματος

Προαιρετικές Καλύψεις:

Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων (IPIDs)

Ε.Ι.Χ.

Φ.Ι.Χ.

Φ.Ι.Χ Αγροτικά Οχήματα