Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Προγράμματα Ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα

 • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
 • Αστική Ευθύνη Κλέπτου
 • Φροντίδα Ατυχήματος

Προαιρετικές Καλύψεις:

 • Νομική Προστασία ARAG (Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος, Ιδιοκτήτη, Οδηγού & Συνεπιβαινόντων)
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη
 • Θραύση Κρυστάλλων (Χωρίς Απαλλαγή, στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία)
 • Πυρκαγιά Οχήματος
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται η Χαλαζόπτωση)
 • Υλικές Ζημιές από Χαλαζόπτωση
 • Ίδιες Ζημιές (Με απαλλαγή, Μόνο για Ε.Ι.Χ.)
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων, από τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείο (Μόνο για Φ.Ι.Χ.)
 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
 • Αντικατάσταση Οχήματος (Μόνο για Ε.Ι.Χ.)

Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων (IPIDs)

Ε.Ι.Χ.

Ασφαλιστικό Προϊόν AUTO FULL

Φ.Ι.Χ.

Φ.Ι.Χ Αγροτικά Οχήματα