Ασφάλιση Ειδικού Τύπου

Πρόγραμμα Ασφάλισης για Οχήματα Ειδικού Τύπου (Μηχανήματα Έργου) & Γεωργικών Ελκυστήρων

  • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Αστική Eυθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
  • Αστική Ευθύνη Κλέπτου
  • Φροντίδα Ατυχήματος

Προαιρετικές Καλύψεις:

Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων (IPIDs)

Ειδικού Τύπου (Μηχανήματα Έργου)

Γεωργικοί Ελκυστήρες