Ασφάλιση Φορτηγού

Προγράμματα Ασφάλισης για τον επαγγελματία οδηγό Φ.Δ.Χ. Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών,
& Αυτοτελών Ρυμουλκών

Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών

 • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Zημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Eυθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
 • Αστική Eυθύνη από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη
 • Φροντίδα Ατυχήματος

Προαιρετικές Καλύψεις:

 • Νομική (Οδική & Επαγγελματική) Προστασία ARAG
  (Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος, Ιδιοκτήτη, Οδηγού & Συνεπιβαινόντων)
 • Θραύση Κρυστάλλων (Χωρίς Απαλλαγή, στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία)
 • Αστική Eυθύνη έναντι Τρίτων, από τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείο

Αυτοτελής Ρυμούλκα Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών 

 • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προξενήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Αστική Eυθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
 • Αστική Eυθύνη από πτώση ή προεξοχή μεταφερόμενου φορτίου

Προαιρετικές Καλύψεις:

Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων (IPIDs)

Φορτηγά Δημόσιας Χρήσεως Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών

Αυτοτελής Ρυμούλκα Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών