Ασφάλιση TAXI

Προγράμματα Ασφάλισης για τον επαγγελματία οδηγό ΤΑΞΙ

 • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων
 • Αστική Ευθύνη Κλέπτου
 • Φροντίδα Ατυχήματος

Προαιρετικές Καλύψεις:

 • Νομική (Οδική & Επαγγελματική) Προστασία ARAG
  (Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος, Ιδιοκτήτη, Οδηγού & Συνεπιβαινόντων)
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη
 • Θραύση Κρυστάλλων (Χωρίς Απαλλαγή, στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία)
 • Πυρκαγιά Οχήματος
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ολική Κλοπή
 • Μερική Κλοπή
 • Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται η Χαλαζόπτωση)
 • Υλικές Ζημιές από Χαλαζόπτωση
 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια

 

Έγγραφα Πληροφοριών Ασφαλιστικών Προϊόντων (IPIDs)

TAXI